• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur

ในตอนสามปีให้หลังขาดทุนรายปีของ blue dragon

ไปยังหน่วยงานเขตแดนแล้วก็ 50 ล้านปอนด์ต่อการแข่งรถของอังกฤษ blue dragon แต่ว่าวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม Matt Hancock กล่าวมาว่ารัฐบาลได้ให้ความเอาใจใส่กับผู้ที่มีช่องโหว่เหนืออุตสาหกรรมการเดิมพัน

รวมทั้งรัฐมนตรีพูดว่าพวกเขาจะเพิ่มหน้าที่การเล่นเกมระยะไกลชำระเงินโดย blue dragon การเดิมพันออนไลน์ในงบประมาณถัดไปเพื่อทดแทนการสูญเสียภาษี แฮนค็อกชี้แจงเครื่องเป็น

“การทำลายสังคม” blue dragon รวมทั้งพูดว่าพวกเขาได้ตกลงใจที่จะทำ “ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่พวกเราสามารถป้องกันผู้ที่มีช่องโหว่ได้” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬา Tracey Crouch…